Over mij

Sinds 2002 heb ik gewerkt in diverse HR functies bij bedrijven als KLM en Netflix CS. Het coachen en begeleiden van medewerkers en leidinggevenden in individuele verzuim- , re-integratie- en ontwikkeltrajecten was daarvan een belangrijk onderdeel.

In 2005 heb ik een burn-out gehad. Deze gebeurtenis was heftig en kwam totaal onverwacht. Ik heb toen ervaren wat het is om doodmoe te zijn en toch niet te kunnen slapen. Ik had totaal geen plezier meer in het werk waar ik daarvoor met volle overgave voor ging en mijn sociale leven stond op een laag pitje. Ik wist niet wat ik moest doen om me beter te gaan voelen en wat ik op dat moment nodig had om weer tot mezelf te komen. Ondanks een vrij snelle re-integratie is het een lange weg geweest, voordat ik me weer in mijn kracht voelde. Ik vond dat het re-integratietraject met name op herstel was gericht en miste hierin aandacht voor het verlies dat ik op meerdere gebieden heb ervaren, zoals het verlies van identiteit (wie ben ik, nu ik niet meer kan wat ik altijd kon?).

Vanaf 2016 werk ik als coach op het gebied van persoonlijke effectiviteit. In dat jaar heb ik de coach intensive opleiding gevolgd bij NONONS. In 2019 ben ik me verder gaan specialiseren door de opleiding tot stress en burn-out coach te volgen bij de HRD academy.

Sinds 2019 ben ik als vrijwilliger aangesloten bij Humanitas voor het project Steun bij Rouw. In mei 2021 heb ik de opleiding tot verlies- en rouwtherapeut aan de Sociale Academie Utrecht afgerond. Gaandeweg ben ik me toe gaan leggen op verlies- en rouwtherapie en stress- en burn-out coaching.

Naast lichte en mooie momenten, heb ik zelf ook de ‘schaduwkant’ van het leven leren kennen met donkere episodes. Eigenlijk zoals het leven in min of meerdere mate kan zijn. Op basis van mijn kennis, ervaring en persoonlijkheid kan ik cliënten en coachees effectief begeleiden. Elk mens en elke situatie is anders. Ik zorg dat de begeleiding die ik bied, aansluit bij dat wat de cliënt of coachee nodig heeft ten behoeve van zijn of haar hulpvraag.

Mensen kunnen flink uit hun kracht worden getikt door een ingrijpende verandering, (levend) verlies of aanhoudende stress. Het is voor mij heel betekenisvol om mensen hierbij als therapeut of coach te begeleiden.

De volgende begrippen zijn kenmerkend voor mij: betrokken, empathisch, integer, zorgvuldig, respectvol, warm, professioneel, doelgericht, effectief