Wanneer verlies- en rouwtherapie?

Vaak lukt het om na grote veranderingen en verliezen je balans te hervinden in interactie met je sociale omgeving. Soms lukt het echter niet, of onvoldoende. Dan kan verlies- en rouwtherapie ondersteunend zijn bij het hervinden van evenwicht.

Iedereen heeft in het leven te maken met verlies, oorzaken kunnen zijn:

 • overlijden
 • ziekte (van een dierbare)
 • scheiding
 • relatiebreuk
 • ongeluk
 • ontslag
 • andere ingrijpende veranderingen

De mate waarin een verlies ingrijpt is voor iedereen anders. In mijn begeleiding is er zowel aandacht voor het verlies als voor het herstel. De inhoud van de begeleiding kan er als volgt uitzien:

 • We brengen samen de impact en de betekenis van het verlies in kaart.
 • We inventariseren de verliezen, de manier waarop je omgaat met het verlies en de steun die je hierbij ervaart.
 • In samenspraak komen we tot het doel van de begeleiding (de hulpvraag).
 • Ik maak gebruik van technieken waardoor ordening en rust kunnen ontstaan en richt me op het verminderen van spanning en stimuleren van kracht.
 • Om verder te komen met vragen of blokkades, ondersteun ik je om stappen te (kunnen) nemen.
 • Je bepaalt zelf waarmee en in welk tempo je aan de slag wilt gaan en hebt hierbij een actieve rol.

Doelen van de therapie kunnen bijvoorbeeld zijn:

 • (Weer) meer grip krijgen op het eigen verwerkingsproces.
 • Richting kunnen geven aan je leven, vooruitgang ervaren.
 • Je eigen belevingswereld verkennen en hierop reflecteren.
 • Bewust stilstaan bij zingevingsvragen.